خوشنویسی دیجیتال

وبلاگ خوشنویسی محمدعباسی

خوشنویسی دیجیتال

وبلاگ خوشنویسی محمدعباسی

بود آیا ؟

يكشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶ ق.ظ

بود آیا که در میکده‌ها بگشایند گره از کار فروبسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
به صفای دل رندان که صبوحی زدگان بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند
نامه تعزیت دختر رز بنویسید تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند
گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگشایند
در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند
حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند
۹۴/۰۶/۰۱
محمد عباسی